Materiał Partnera

Intercyza, a podział majątku po rozwodzie

Intercyza, a podział majątku po rozwodzie

Zawarcie małżeństwa skutkuje powstaniem  wspólności majątkowej małżeńskiej, którą objęte są wszystkie składniki nabyte przez oboje małżonków lub jedno z nich. Po rozwodzie dokonuje się umownego lub sądowego podziału majątku wspólnego – wówczas najczęściej dzieli się go po połowie. Intercyza wprowadza jednak inne zasady ustroju majątkowego niż przewidziane ustawą. Jak więc wygląda podział majątku po zawarciu intercyzy?

Czym jest intercyza?

Intercyza to umowa sporządzona w formie aktu notarialnego i najczęściej oznacza całkowitą rozdzielność majątkową małżonków. Podpisanie jej przed zawarciem związku małżeńskiego sprawia, że nie powstaje wspomniana wyżej wspólność majątkowa. Umożliwia to małżonkom swobodne decydowanie o posiadanych środkach finansowych. Umowa ta może być też zawarta po ślubie, a ponadto modyfikowana lub nawet w dowolnym momencie zerwana. O rodzaje intercyzy zapytaliśmy adwokata z Kancelarii Prawnej Karoliny Pióro-Chmieleckiej w Warszawie:

Oprócz intercyzy ustanawiającej całkowitą rozdzielność majątkową wyróżniamy trzy inne rodzaje tej umowy. Małżonkowie mogą podpisać intercyzę wprowadzającą rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków bądź intercyzę, która rozszerza lub ogranicza ustawową wspólność majątkową. Należy jednak pamiętać, że dokument tego typu jest ważny wyłącznie pod warunkiem, że został sporządzony w obecności notariusza.

Wpływ rodzaju intercyzy na podział majątku

Zawarcie odpowiedniej umowy powoduje, że nie ma potrzeby przeprowadzania sprawy o podział majątku. Adwokaci od rozwodów coraz częściej spotykają się jednak z przypadkiem rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Ten rodzaj intercyzy trwa do momentu ustania związku lub rozwiązania tej umowy – wówczas małżonek z mniejszym dorobkiem może żądać usunięcia dysproporcji pomiędzy majątkami. Z kolei zawarcie intercyzy rozszerzającej lub ograniczającej wspólność majątkową nie wprowadza rozdzielności majątkowej, zatem podczas rozwodu musi nastąpić standardowy podział majątku. Jako że wybór odpowiedniej intercyzy bywa dość skomplikowany, przed jej podpisaniem zalecamy konsultację z doświadczonym adwokatem lub radcą prawnym.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję